ສົ່ງສອບຖາມ

ສົ່ງຂໍ້ມູນສອບຖາມຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີກວາງຕຸ້ງ Bigely Technology Co., Ltd